Aylin Önel sergisi, Contemporary Istanbul

20-Haziran-2014

Reccollective, Aylin Önel`in “Works of Sounds From The Shore” ve “Sirk Şehir” isimli işlerini “Deniz Günleri” isimli sanatçı kitabıyla biraraya getirdiği sergisine ev sahipliği yaptı.

Kıyıdan sesler, bir duvar enstalasyonları serisinin ikincisidir. Yürüyüşler sırasında bulunan materyallerin görsel bir şiir olarak düzenlenmiş psiko-coğrafik bir haritası,  deneyimin ritüelistik bir notasyonudur. Her parçanın hala kendi bireysel tarihi ve hikayesi olsa da başka parçalarla bir araya gelerek yeni hikayeler ve farklı anlatılar tekrar tekrar oluşturulur.

Sirk Şehir, İstanbul’da dolaşarak kaybolunan gezilerde toparlanan ses, kelime, yapı, şekil, doku koleksiyonunun bir sentezi / haritasıdır. Sokak aralarında karşılaşılan sesler ve kelimeler işin iskeletini oluşturuyor. Yazı ve resim arasındaki ince çizgi zorlanıyor. Bir çizginin ne zaman yazı, ne zaman resim olduğu sorgulanıyor.

Deniz Günleri, Önel`in İspanya’nın kuzey bölgelerinden Asturias’ın köylerinde yaşadığı dört senelik bir süre içinde birikmiş çizim, resim ve kelimelerden oluşan bir koleksiyondur. Yazıların tonu ve içerik, büyük ölçüde Cantabria’nın uçurumlu kıyıları, kayalık sarp dağları, bol yeşilliği ve yağmur bulutu dolu iklimiyle şekillenmiştir. Tipografik yorum, yazıların kendi içsel ritimlerini yansıtır. Kitap, deneyimin doğasını, deneyimin sürekli ve tutarlı bir süreç yerine rastgele art arda gelen parçaların ve anların bir koleksiyonu olup olamayacağını sorgular.

www.aylinonel.com

Art International / Istanbul

20-Haziran-2014

Reccollective, Frederic Lezmi, Sevim Sancaktar, Serkan Taycan ve Ata Kam`ın işlerini biraraya getirdiği sergiyle Art International`ın alternatifler bölümünde yeraldı. Sanatçılar gezi direnişi sırasında tanık oldukları politik süreç ve kamusal alana yapılan müdahelelere dikkat çekmek amacı ile işlerini biraraya getirdiler. Belleği sert kısıtlamalarla kontrolü altına almak isteyen ve bunu takiben de yasal yaptırımlarla sansür uygulamasına basvuran bu sistem üzerine, sanatçılar  birbirlerine yönelttikleri çok katmanlı sorularla “hatırlamak” kavramı üzerine tartışmaya çalıştılar.

Frederic Lezmi, alışılmadık “Taksim Calling” isimli poster kitabında, Gezi sürecinde cep telefonu ile spontane olarak çektiği fotoğrafları, Taksim meydanı’nın idealize edilmis ve asırı büyütülmüs tarihi kartpostallarıyla kontrast bir sekilde yanyana getiriyordu. Bu kartpostallar Taksim Meydanı’nın Cumhuriyet Türkiyesi kimligindeki önemine gönderme yaparlarken, protestolarda çekilmis imajlar da, olan biten üzerine yorum ya da degerlendirme yapmaksızın Türk Aktivizminin kaleydoskobik bir belgesi olarak kurgulanmıstı. Imajların degisken sergilenme biçimleri üzerinden ne gazete gibi ne de tek tek 5 poster seti gibi algılanmamasını sagladı. Sergide kitap, posterler halinde duvara asıldı ve “Taksim Calling” kopyaları ücretsiz dağıtıldı.

Sevim Sancaktar, “Beni Unutma” isimli yerleştirmesinde İstanbul`daki çarpık kentleşmenin ürünleri olarak şehre yayılmış elektrik trafoları üzerinden üretiği ve 2009 yılında sergilenen “Transformer”isimli çalışmasına yeniden müdahale ederek sergiledi. Gezi sürecinde, park içindeki elektrik trafosunun şehrin tüm mekanlarında olduğu gibi gri ile boyanarak sansürlenmesine bir tepki olarak Sancaktar, “Transformer” serisinden dort isini ve sergilendigi duvarı griye boyayarak ve üzerlerine ard arda “beni unutma” sözcügünü kazıyarak kollektif hafızaya bir gönderme yapıyordu.

Maket Kitaplar sergisi Contemporary Istanbul'da

20-Haziran-2014

Reccollective'in düzenlediği, Türkiye, İran, İtalya ve Amerika'dan sanatçıların katılımıyla gerçekleşen maket kitaplar sergisi Contemporary Istanbul'da yer aldı. Bu etkinlik, üretim süreci devam etmekte olan kitapların hem oluşum sürecini paylaşmak hem de kitaplardan satılacak olan görseller aracılığıyla çoğunluğu bağımsız olarak basılacak olan bu kitapları desteklemeyi amaçlıyor.

Kitapları sergilenen sanatçılar: Kürşat Bayhan, Hannah Darabi, Sinem Dişli, Görkem Ergün, Barbad Golshiri, Merve Kaptan, Gamze Özer, Civan Özkanoğlu, Michela Palermo, Shirin Sabahi, Roham Shiraz, Sevim Sancaktar, Selim Süme, Gözde Türkkan, Merve Ünsal, Atalay Yeni

İmkansız Mekan

20-Haziran-2014

Bilinmezi tanıdık kılma arzusuyla haritalar çizmek, güzergahlar oluşturmak, tanıdık köşeler, mahalleler kurmak... Mekanı gözlemlenebilir bir düzene oturtmak için yaşam alanlarını bölmek, güvenlik sistemleriyle gözetlenebilir kılmak... "Bir yerin" bilinmezliğini, ürkütücülüğünü yok ederek bize dair bir mekan olması için bir çaba.

Bu, RecCollective'in alan ve mekan kavramları üzerine iş ürettiği bir sergi. Etrafa yönelttiğimiz bakış ve bunun fotoğrafa yansıyan tecrübesi, mekanda ilerleyişimizin geride bıraktığı izler gibidir. Görüntü bazen bakanı etraftan ayıran, tanımlı olan ile bilinmez olan arasında sonsuz sayıda alternatif üreterek, "tanıdık mekan" tanımlarımızı da yerinden oynatan bir sınır gibidir.