Deniz Günleri - Aylin Önel

Bu kitap sanatçının İspanya’nın kuzey bölgelerinden Asturias’ın köylerinde yaşadığı dört senelik bir süre içinde birikmiş çizim, resim ve kelimelerden oluşan bir koleksiyondur. Yazıların tonu ve içerik, büyük ölçüde Cantabria’nın uçurumlu kıyıları, kayalık sarp dağları, bol yeşilliği ve yağmur bulutu dolu iklimiyle şekillenmiştir. Tipografik yorum yazıların kendi içsel ritimlerini yansıtır. Kitap, deneyimin doğasını, deneyimin sürekli ve tutarlı bir süreç yerine rastgele art arda gelen parçaların ve anların bir koleksiyonu olup olamayacağını sorgular.